Sentralgodkjenning

Thermoconsult har sentral godkjenning for ansvarsrett etter plan- og bygningslovens §98a innenfor en rekke godkjenningsområder. Ønsker du nærmere opplysninger om dette trykk her for viderekobling til Statens Bygningstekniske Etat.
For Thermoconsult gjelder:
Organisasjonsnummer: 965458409
Godkjenningsnummer: 1999006202
Utløpsdato: 22.05.2006

Godkjenningsområder:
Ansvarlig søker
· Ansvarlig søker for bygninger og installasjoner, tiltaksklasse 3
· Ansvarlig søker for konstruksjoner, anlegg og installasjoner, tiltaksklasse 3 Ansvarlig prosjekterende
· Ansvarlig prosjekterende for bygninger og installasjoner, tiltaksklasse 3
· Ansvarlig prosjekterende for konstruksjoner, anlegg og installasjoner, tiltaksklasse 3 Ansvarlig kontrollerende
· Ansvarlig kontrollerende for prosjektering av bygninger og installasjoner, tiltaksklasse 3
· Ansvarlig kontrollerende for utføring av bygninger og installasjoner, tiltaksklasse 3
· Ansvarlig kontrollerende for prosjektering av konstruksjoner, anlegg og installasjoner, tiltaksklasse 3
· Ansvarlig kontrollerende for utføring av konstruksjoner, anlegg og installasjoner, tiltaksklasse 3